STYRELSEN SVENSKA NOBAB

 

Uppdrag Namn
Ordförande Cecilia Holmgren
Vice ordförande Ann Elmqvist-Fridh
Kassör Camilla Nordström
Ledamot Maria Attfors Östlind
Ledamot Anna-Clara Rullander
Ledamot Charlotte Brattström
Ledamot Greta Schibbye
Suppleant Linnea Holmén
Suppleant Cecilia Persson
Valberedning Charlotte Elf
Valberedning Sofia Månsson