EACH
EACH.png

EACH, European Association for Children in Hospital, är en internationell paraplyorganisation öppen för europeiska icke-statliga, ideella nationella föreningar som är involverade i välfärd för barn på sjukhus och andra vårdtjänster.