Goda exempel

Här vill NOBAB sprida goda exempel på arbete för barnrätt som bedrivs runt om i landet

Verktyg för att skapa bildstöd som kan underlätta kommunikation

och förtydliga informationsmaterial.

Bildstöd.se

Förberedande bildspel med information om olika typer av undersökningar och behandlingar

Uppsala Akademiska Sjukhus

 

Informationsbroschyr om Coronaviruset till patienter inom barn - och ungdomssjukvården

Skånes Universitetssjukhus

NOBAB

NOBAB Sverige är en självständig ideell förening som arbetar för barns och ungas rättigheter och behov inom hälso- och sjukvård.
Föreningen ingår i ett Nordisk nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård  (Nordic network for children's rights and needs in health care) som bildades 1980.
NOBAB Sverige tillhör även ett europeiskt nätverk som arbetar för barns rättigheter inom sjukvård (EACH).

Organisationsnummer: 815201 - 3242

Fakturaadress: NOBAB Sverige

c/o Camilla Nordström

Bragevägen 32 B

182 64 Djursholm

Kontakt: info@nobab.se

© 2020 NOBAB