Goda exempel

Här vill NOBAB sprida goda exempel på arbete för barnrätt som bedrivs runt om i landet

Verktyg för att skapa bildstöd som kan underlätta kommunikation

och förtydliga informationsmaterial.

Bildstöd.se

bildstod-badge.png
akademiska_logo.png

Förberedande bildspel med information om olika typer av undersökningar och behandlingar

Uppsala Akademiska Sjukhus

 

Corona information barn 2020.PNG

Informationsbroschyr om Coronaviruset till patienter inom barn - och ungdomssjukvården

Skånes Universitetssjukhus