Konferens 2020

13 november

Marble Surface
Ungdomars delaktighet i hälso - och sjukvård

NOBAB:s konferens 2020 arrangeras i samarbete med Barnombudet i Uppsala län och ungdomar från olika ungdoms - och expertråd runt om i landet.

Konferensen ges som webbinarium.

Konferensavgift: 

200 kr/deltagare för medlem (privat medlem eller via din arbetsplats)

300 kr/deltagare för icke medlemmar

Bli medlem! ditt medlemsskap börjar gälla direkt. 

Betalningsinformation: 

Privat deltagare - betalning senast 13 november 2020 till 

NOBAB Sverige plusgiro 21087 - 2 eller bankgiro 5469 - 7024

Swish 1236693030, skriv för och efternamn i betalningen. 

Faktura skickas till deltagande klinik med 30 dagars förfallodatum.

Anmäl dig senast 6 november via formuläret nedan.

Anmälan är bindande.

Ladda ner program för konferensen

 

NOBAB

NOBAB Sverige är en självständig ideell förening som arbetar för barns och ungas rättigheter och behov inom hälso- och sjukvård.
Föreningen ingår i ett Nordisk nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård  (Nordic network for children's rights and needs in health care) som bildades 1980.
NOBAB Sverige tillhör även ett europeiskt nätverk som arbetar för barns rättigheter inom sjukvård (EACH).

Organisationsnummer: 815201 - 3242

Fakturaadress: NOBAB Sverige

c/o Camilla Nordström

Bragevägen 32 B

182 64 Djursholm

Kontakt: info@nobab.se

© 2020 NOBAB