Konferens 2020

13 november

Marble Surface
Ungdomars delaktighet i hälso - och sjukvård

NOBAB:s konferens 2020 arrangeras i samarbete med Barnombudet i Uppsala län och ungdomar från olika ungdoms - och expertråd runt om i landet.

Konferensen ges som webbinarium.

Konferensavgift: 

200 kr/deltagare för medlem (privat medlem eller via din arbetsplats)

300 kr/deltagare för icke medlemmar

Bli medlem! ditt medlemsskap börjar gälla direkt. 

Betalningsinformation: 

Privat deltagare - betalning senast 13 november 2020 till 

NOBAB Sverige plusgiro 21087 - 2 eller bankgiro 5469 - 7024

Swish 1236693030, skriv för och efternamn i betalningen. 

Faktura skickas till deltagande klinik med 30 dagars förfallodatum.

Anmäl dig senast 6 november via formuläret nedan.

Anmälan är bindande.

Ladda ner program för konferensen

Tack för din anmälan. Länk till webbinarium skickas ut 1 vecka före.