top of page
NOBABS standard

Nobabs standard är en nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård.

Den utformades 1988 som en charter med tio artiklar som beskriver barns rättigheter inom hälso - och sjukvården. Artiklarna har sin grund i FNs konvention för barns rättigheter och finns översatt till 6 språk.

 

Här kan du ladda ner NOBABs standard.

Här hittar du mer information och material att ladda ner.

bottom of page