top of page
Här hittar du information och tips om hur du kan arbeta med barns  delaktighet och inflytande i hälso - och sjukvården.

 

Bedömning av barnets ålder och mognad

Journalåtkomst för patient och vårdnadshavare

Barnets förståelse och förberedelse

  • Förbereda barn inför besök i vården 1177

  • Vårdsajten för barn - och ungdomar, Mediprep  

  • Affisch Mediprep

  • Hur är det att vara på sjukhus, före, under och efter narkos - Narkoswebben 

 

 Delaktighet och inflytande

Eget samtal med barn

Transition till vuxensjukvård

  • "Skarven i vården" - en film med ungdomars och föräldrars berättelser om övergång till vuxensjukvård (4,40 min) Göteborgs Universitet 

bildstod-badge.png
bottom of page