Marble Surface
Bli medlem i NOBAB

Alla som är intresserade av arbete med barn och ungas rätt och behov inom hälso - och sjukvården kan bli medlem i NOBAB. Du kan vara medlem privat eller som klinik. Är din klinik medlem?

Som medlem får du rabatt på vår årliga konferens. 

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgift:
150 kr för enskild medlem
600 kr för klinik/förening/organisation 
Plusgirokonto 21087-2 
Bankgirokonto 5469-7024

Swish 1236693030

Marble Surface
 

NOBAB

NOBAB Sverige är en självständig ideell förening som arbetar för barns och ungas rättigheter och behov inom hälso- och sjukvård.
Föreningen ingår i ett Nordisk nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård  (Nordic network for children's rights and needs in health care) som bildades 1980.
NOBAB Sverige tillhör även ett europeiskt nätverk som arbetar för barns rättigheter inom sjukvård (EACH).

Organisationsnummer: 815201 - 3242

Fakturaadress: NOBAB Sverige

c/o Camilla Nordström

Bragevägen 32 B

182 64 Djursholm

Kontakt: info@nobab.se

© 2020 NOBAB