Marble Surface
Bli medlem i NOBAB

Alla som är intresserade av arbete med barn och ungas rätt och behov inom hälso - och sjukvården kan bli medlem i NOBAB. Du kan vara medlem privat eller som klinik. Är din klinik medlem?

Som medlem får du rabatt på vår årliga konferens. 

Välkommen att bli medlem!

Medlemsavgift:
150 kr för enskild medlem
600 kr för klinik/förening/organisation 
Plusgirokonto 21087-2 
Bankgirokonto 5469-7024

Swish 1236693030

Marble Surface

Tack för att du vill bli medlem!