NOBABs konferens i Malmö 7 - 8 november 2019

"Det här är jag" - en samtalsstartare

Malin Höjman
Arbetsterapeut, barn- och ungdomshabiliteringen Malmö
Utvecklingsledare, barn- och ungdomshabilitering Skåne

Barn med NPF - nyckeln till ett bra möte
Lina Nilsson, barnsjuksköterska och förälder

Mellan barn och vuxen–
är patienten med på tåget?

Anna Gutniak, specialistläkare i allmänmedicin, styrelseledamot i Svensk förening för ungdomsmedicin samt svensk representant i ungdomsmedicingruppen i UEMS (europeiska specialistläkarföreningen)

Barnkonsekvensanalys
Greta Schibbye, Sachsska barnsjukhuset

Barnvandring
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Att bli expert på sin sjukdom genom delaktighet i vården
Maria Mårtensson, fysioterapeut och Stephanie Diemer, barnläkare vid CF-teamet Lund

Alternativa kommunikationsvägar och god kommunikativ miljö med särskilt fokus på TAKK
Ida Andersson och Boel Heister Trygg, logoped, Södra Regionens Kommunikationscentrum (SÖK

NOBAB

NOBAB Sverige är en självständig ideell förening som arbetar för barns och ungas rättigheter och behov inom hälso- och sjukvård.
Föreningen ingår i ett Nordisk nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård  (Nordic network for children's rights and needs in health care) som bildades 1980.
NOBAB Sverige tillhör även ett europeiskt nätverk som arbetar för barns rättigheter inom sjukvård (EACH).

Organisationsnummer: 815201 - 3242

Fakturaadress: NOBAB Sverige

c/o Camilla Nordström

Bragevägen 32 B

182 64 Djursholm

Kontakt: info@nobab.se

© 2020 NOBAB