top of page
NOBABs konferens i Malmö 7 - 8 november 2019

"Det här är jag" - en samtalsstartare

Malin Höjman
Arbetsterapeut, barn- och ungdomshabiliteringen Malmö
Utvecklingsledare, barn- och ungdomshabilitering Skåne

Barn med NPF - nyckeln till ett bra möte
Lina Nilsson, barnsjuksköterska och förälder

Mellan barn och vuxen–
är patienten med på tåget?

Anna Gutniak, specialistläkare i allmänmedicin, styrelseledamot i Svensk förening för ungdomsmedicin samt svensk representant i ungdomsmedicingruppen i UEMS (europeiska specialistläkarföreningen)

Barnkonsekvensanalys
Greta Schibbye, Sachsska barnsjukhuset

Barnvandring
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Att bli expert på sin sjukdom genom delaktighet i vården
Maria Mårtensson, fysioterapeut och Stephanie Diemer, barnläkare vid CF-teamet Lund

Alternativa kommunikationsvägar och god kommunikativ miljö med särskilt fokus på TAKK
Ida Andersson och Boel Heister Trygg, logoped, Södra Regionens Kommunikationscentrum (SÖK

bottom of page