NOBABs digitala konferens 11 november 2022
"Dilemmat med fasthållning av barn inom hälso - och sjukvården"

Årets webbkonferens fokuserar på att minska trauma för barn och ungdomar vid utmanande procedurer i sjukvården. 

 

 

Program för nerladdning

Teckning av Fox