NOBABs digitala konferens 11 november 2022
"Dilemmat med fasthållning av barn inom hälso - och sjukvården"

Preliminärt program för nerladdning 

Fullständigt program och anmälningslänk kommer efter sommaren

Teckning av Fox