top of page
NOBABs konferens i Uppsala 8 - 9 november    2018
Barnets rättigheter i hälso- sjukvård - vad är nästa steg?

Barnrätt i hälso- och sjukvård - vad är vi bra på och vad borde bli bättre?
Martin Price, barnrättsombud för Region Uppsala

Att samtala med barn - presentation av Socialstyrelsens nya kunskapsstöd för att stärka, utveckla och säkerställa barnets rätt till delaktighet samt säkra kvaliteten i vården
Thomas Jonsland, utredare på Socialstyrelsen

Ungas rätt i vården
Anna Gutniak, specialist i allmänmedicin, Svensk förening för ungdomsmedicin
Martin Price barnrättsombud för region Uppsala

Tolk ur ett barnperspektiv
Ingrid Fioretos, etnolog, forskare

Expertråd
Ann Elmqvist Fridh, enhetschef Lekterapin, VO Barnmedicin, SUS

Opratat.se – ett samtalsverktyg om tankar och känslor man inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning.
Anne-Marie Stenhammar, utredare och utbildare

BarnAnpassad vård
Nätverket för barnanpassad vård

Diabetesslingan
Utvecklingsslinga
Akademiska barnsjukhuset i Uppsala

bottom of page