NOBABs digitala konferens 2021 har som tema  "Det yngsta barnet"


Programmet innehåller spännande föreläsningar som varvar teori och praktiska metoder. 

Varmt välkomna till en spännande dag!

Program för nerladdning