Ladda ner eller beställ NOBAB - produkter                                          

NOBABs standarder som plansch                                                          ladda ner

Presentation NOBAB 2017 pdf fil                                                           ladda ner

Broschyr med NOBABs standard på 6 språk                                        beställ 

                                                      

 

 

 

 

 

 

NOBABs kortlek, pdf - fil                                                                          ladda ner

NOBABs standard, övergång från barnsjukvård till vuxensjukvård      ladda ner

För information och beställning av NOBAB - produkter:

info@nobab.se

NOBAB

NOBAB Sverige är en självständig ideell förening som arbetar för barns och ungas rättigheter och behov inom hälso- och sjukvård.
Föreningen ingår i ett Nordisk nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård  (Nordic network for children's rights and needs in health care) som bildades 1980.
NOBAB Sverige tillhör även ett europeiskt nätverk som arbetar för barns rättigheter inom sjukvård (EACH).

Organisationsnummer: 815201 - 3242

Fakturaadress: NOBAB Sverige

c/o Camilla Nordström

Bragevägen 32 B

182 64 Djursholm

Kontakt: info@nobab.se

© 2020 NOBAB