top of page
Om NOBAB

NOBAB Sverige är en självständig ideel förening som arbetar för barn och ungas rättigheter och behov inom hälso - och sjukvård. Föreningen ingår i ett Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso - och sjukvård (Nordic networkfor childrens right´s and needs i health care) som bildades 1980.

NOBAB Sverige är också anslutna till ett europeiskt nätverk som arbetar för barns rättigheter inom sjukvård (EACH). 

EACH, European Association for Children in Hospital, är en internationell paraplyorganisation öppen för europeiska icke-statliga, ideella nationella föreningar som är involverade i välfärd för barn på sjukhus och andra vårdtjänster.

external-file_edited_edited.png
bottom of page