top of page
Om NOBAB

NOBAB Sverige är en självständig ideel förening som arbetar för barn och ungas rättigheter och behov inom hälso - och sjukvård. Föreningen ingår i ett Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso - och sjukvård (Nordic networkfor childrens right´s and needs i health care) som bildades 1980.

NOBAB Sverige är också anslutna till ett europeiskt nätverk som arbetar för barns rättigheter inom sjukvård (EACH). 

EACH, European Association for Children in Hospital, är en internationell paraplyorganisation öppen för europeiska icke-statliga, ideella nationella föreningar som är involverade i välfärd för barn på sjukhus och andra vårdtjänster.

NOBAB standard

Ordförande har ordet:)

1988 utformades en charter med tio artiklar som beskriver barns rättigheter inom hälso - och sjukvården. Artiklarna har sin grund i FNs konvention för barns rättigheter och finns översatt till 6 språk.

 

Här kan du ladda ner NOBAB standard 

bottom of page