Om NOBAB

Ordförande har ordet:)

NOBAB Sverige är en självständig ideel förening som arbetar för barn och ungas rättigheter och behov inom hälso - och sjukvård. Föreningen ingår i ett Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso - och sjukvård (Nordic networkfor childrens right´s and needs i health care) som bildades 1980. 

NOBAB Sverige är också anslutna till ett europeiskt nätverk som arbetar för barns rättigheter inom sjukvård (EACH). 

NOBAB

NOBAB Sverige är en självständig ideell förening som arbetar för barns och ungas rättigheter och behov inom hälso- och sjukvård.
Föreningen ingår i ett Nordisk nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård  (Nordic network for children's rights and needs in health care) som bildades 1980.
NOBAB Sverige tillhör även ett europeiskt nätverk som arbetar för barns rättigheter inom sjukvård (EACH).

Organisationsnummer: 815201 - 3242

Fakturaadress: NOBAB Sverige

c/o Camilla Nordström

Bragevägen 32 B

182 64 Djursholm

Kontakt: info@nobab.se

© 2020 NOBAB