1 januari  2021

Doktorsavhandlingar efterlyses

NOBAB söker doktorsavhandlingar som belyser barns och ungas rättigheter och behov inom hälso- och sjukvård

NOBAB har för avsikt att presentera doktorsavhandlingar som är avlagda vid svenska universitet och högskolor, och där innehållet berör barns och ungas rättigheter och behov inom hälso- och sjukvård. Vi välkomnar doktorander och handledare inom alla olika ämnesdiscipliner att meddela oss när en ny doktorsavhandling har publicerats. Vi avser i möjligaste mån att publicera länkar till dessa publikationer i fulltext. Det går visserligen att hitta flertalet av publicerade doktorsavhandlingar på respektive universitets och högskolors hemsidor, men NOBAB vill erbjuda en samlad bild över kunskapsläget gällande barns och ungas rättigheter. Vi behöver er hjälp för att kunna uppfylla detta mål. Meddela oss författare, avhandlingens titel samt eventuell länk till stefan.nilsson.4@gu.se

Tack för ert bidrag!

NOBABs styrelse

1 januari 2021

Ny bok

Ett fördjupningsmaterial för dig som arbetar med barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa på olika sätt. 

Läs mer och länk till beställning

NOBAB

NOBAB Sverige är en självständig ideell förening som arbetar för barns och ungas rättigheter och behov inom hälso- och sjukvård.
Föreningen ingår i ett Nordisk nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård  (Nordic network for children's rights and needs in health care) som bildades 1980.
NOBAB Sverige tillhör även ett europeiskt nätverk som arbetar för barns rättigheter inom sjukvård (EACH).

Organisationsnummer: 815201 - 3242

Fakturaadress: NOBAB Sverige

c/o Camilla Nordström

Bragevägen 32 B

182 64 Djursholm

Kontakt: info@nobab.se

© 2020 NOBAB