1 januari  2021

Doktorsavhandlingar efterlyses

NOBAB söker doktorsavhandlingar som belyser barns och ungas rättigheter och behov inom hälso- och sjukvård

NOBAB har för avsikt att presentera doktorsavhandlingar som är avlagda vid svenska universitet och högskolor, och där innehållet berör barns och ungas rättigheter och behov inom hälso- och sjukvård. Vi välkomnar doktorander och handledare inom alla olika ämnesdiscipliner att meddela oss när en ny doktorsavhandling har publicerats. Vi avser i möjligaste mån att publicera länkar till dessa publikationer i fulltext. Det går visserligen att hitta flertalet av publicerade doktorsavhandlingar på respektive universitets och högskolors hemsidor, men NOBAB vill erbjuda en samlad bild över kunskapsläget gällande barns och ungas rättigheter. Vi behöver er hjälp för att kunna uppfylla detta mål. Meddela oss författare, avhandlingens titel samt eventuell länk till stefan.nilsson.4@gu.se

Tack för ert bidrag!

NOBABs styrelse

1 januari 2021

Ny bok

Ett fördjupningsmaterial för dig som arbetar med barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa på olika sätt. 

Läs mer och länk till beställning

Rätt-till-bästa-uppnåeliga-hälsa-ram.jpg