Litteraturtips
Böcker
Rätt-till-bästa-uppnåeliga-hälsa-ram.jpg

Detta fördjupningsmaterial önskar bidra till en ökad förståelse för hur barnkonventionen och patientlagen relaterar till barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Det vänder sig till dig som arbetar med barnets rätt på olika sätt. 

Länk till beställning

Aktuella avhandlingar

Ellen Backman, specialistlogoped/verksamhetsutvecklare

Ordinary mealtimes under extraordinary circumstances

Länk: Routines and rituals of nutrition, feeding and eating in children with a gastrostomy and their families (diva-portal.org)

Mariela Acuña Mora 

Patient empowerment during the transition to adulthood in young persons with chronic conditions 

Länk: https://gup.ub.gu.se/publication/300949 

Britt-Mari Gilljam, universitetslektor 

Barns delaktighet i pediatrisk vård - perspektiv, erfarenheter och möjligheter till förändring utifrån barn med långvarig sjukdom. 

Länk: https://www.avhandlingar.se/avhandling/41ce9291c3/

Elin Hjort, specialistsjuksköterska inom barn och ungdom 

Parents' advice to healthcare professionals working with children who have spinal muscular atrophy 

Länk: https://www.esh.se/om-hogskolan/anstallda/2017-01-31-elin-hjorth.html 

Miriam Pettersson, barnläkare och neonatolog 

Routine procedures in the care of the full-term newborn 

Länk: http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1507569&dswid=6832 

Carina Sjöberg, specialistsjuksköterska inom  anestesi 

Barncentrerat förhållningssätt i perioperativ vård 

Länk: https://www.avhandlingar.se/avhandling/b5bdbb0cad/