Litteraturtips
Böcker
Rätt-till-bästa-uppnåeliga-hälsa-ram.jpg

Detta fördjupningsmaterial önskar bidra till en ökad förståelse för hur barnkonventionen och patientlagen relaterar till barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Det vänder sig till dig som arbetar med barnets rätt på olika sätt. 

Länk till beställning

Handbok för barns delaktighet och inflytande är framtagen av UNICEF Sverige med syfte att delge teori och praktik för nyfikna läsare som vill lära sig mer om värdet av barnets perspektiv.

Länk till beställning

Aktuella avhandlingar

Ellen Backman, specialistlogoped/verksamhetsutvecklare

Ordinary mealtimes under extraordinary circumstances

Länk: Routines and rituals of nutrition, feeding and eating in children with a gastrostomy and their families (diva-portal.org)

Aktuella artiklar

Maja Söderbäck, Journal of Child Health Care
15(2) 99–106

The importance of including both a child perspective

and the child’s perspective within health care settings

to provide truly child-centred care Länk

Mariela Acuña Mora 

Patient empowerment during the transition to adulthood in young persons with chronic conditions 

Länk: https://gup.ub.gu.se/publication/300949 

Nilsson et al, Elsevier

To be or not to be vaccinated against COVID-19 – The adolescents’ perspective – A mixed-methods study in Sweden

Länk

Britt-Mari Gilljam, universitetslektor 

Barns delaktighet i pediatrisk vård - perspektiv, erfarenheter och möjligheter till förändring utifrån barn med långvarig sjukdom. 

Länk: https://www.avhandlingar.se/avhandling/41ce9291c3/

Thunberg et al, Nursing Inquiry

Being heard –Supporting person-centred

communicationin paediatric care using augmentative

and alternative communication as universal design:

A position paper

Länk

Elin Hjort, specialistsjuksköterska inom barn och ungdom 

Parents' advice to healthcare professionals working with children who have spinal muscular atrophy 

Länk: https://www.esh.se/om-hogskolan/anstallda/2017-01-31-elin-hjorth.html 

Miriam Pettersson, barnläkare och neonatolog 

Routine procedures in the care of the full-term newborn 

Länk: http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1507569&dswid=6832 

Carina Sjöberg, specialistsjuksköterska inom  anestesi 

Barncentrerat förhållningssätt i perioperativ vård 

Länk: https://www.avhandlingar.se/avhandling/b5bdbb0cad/ 

Gunilla Lööf

Web-based learning design in paediatric perioperative care
– the importance of including an educational
framework and children’s own perspectives

Länk