top of page
Litteraturtips
Böcker
Rätt-till-bästa-uppnåeliga-hälsa-ram.jpg

Detta fördjupningsmaterial önskar bidra till en ökad förståelse för hur barnkonventionen och patientlagen relaterar till barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Det vänder sig till dig som arbetar med barnets rätt på olika sätt. 

Länk till beställning

Handbok för barns delaktighet och inflytande är framtagen av UNICEF Sverige med syfte att delge teori och praktik för nyfikna läsare som vill lära sig mer om värdet av barnets perspektiv.

Länk till beställning

Aktuella avhandlingar
Aktuella artiklar

Anna Stålberg, lektor

Facilitating Participation Länk

Åsa Burström, assisterande lektor

Transition from Child Health Care to Adult Health Care for Adolescents with Congenital Heart Disease Länk

Henrik Hjelmgren, barnspecialistsjuksköterska

Pre-analytical errors in blood sampling procedures in paediatric hospital care Länk

Gita Hedin

Sleep and insomnia symtoms in adolescence

Länk

Malin Jakobsson

Jag vill sova, men kan inte. Ungdomars perspektiv på faktorer som försvårar och främjar deras sömn

Länk

Ulrika Mårtensson

Children and their parents'experiences of mealtimes when children lives with a gastrostomy tube

Länk

Ulrika Wallbing

Help Overcoming Pain Early (HOPE) - a persopncentered intervention for adolescents with chronic pain in school setting

Länk

Lisbet Andersson (2022) Med dig vid min sida: - det vårdande mötets betydelse när barn genomgår anestesi i en högteknologisk operationsmiljö 

Länk

Bray, L., Carter, B., Kiernan, J., Horowicz, E., Dixon, K., Ridley, J., Robinson, C., Simmons, A., Craske, J., Sinha, S., Morton, L., Nafria, B., Forsner, M., Rullander, A. C., Nilsson, S., Darcy, L., Karlsson, K., Hubbuck, C., Brenner, M., . . . Robichaud, F. (2023). Developing rights-based standards for children having tests, treatments, examinations and interventions: using a collaborative, multi-phased, multi-method and multi-stakeholder approach to build consensus. Eur J Pediatr, 182(10), 4707-4721. länk

Journal of pediatric nursing.

61 (2021) A10-A12

Getting It Right First Time and Every Time; Re-Thinking Children's Rights when They Have a Clinical Procedure. Länk

Smeland, A. H., Rustoen, T., Naess, T., Nybro, L., Lundeberg, S., Reinertsen, H., Diseth, T. H., & Twycross, A. (2019). Children's views on postsurgical pain in recovery units in Norway: A qualitative study. J Clin Nurs, 28(11-12), 2157-2170. länk

Thunberg et al, Nursing Inquiry

Being heard –Supporting person-centred

communicationin paediatric care using augmentative

and alternative communication as universal design:

A position paper

Länk

Ventovaara, P., Af Sandeberg, M., Blomgren, K., & Pergert, P. (2023). Moral distress and ethical climate in pediatric oncology care impact healthcare professionals' intentions to leave. Psychooncology, 32(7), 1067-1075. länk

Nilsson et al, Elsevier

To be or not to be vaccinated against COVID-19 – The adolescents’ perspective – A mixed-methods study in Sweden

Länk

Maja Söderbäck, Journal of Child Health Care
15(2) 99–106

The importance of including both a child perspective

and the child’s perspective within health care settings

to provide truly child-centred care Länk

Ellen Backman, specialistlogoped/verksamhetsutvecklare

Ordinary mealtimes under extraordinary circumstances

Länk: Routines and rituals of nutrition, feeding and eating in children with a gastrostomy and their families (diva-portal.org)

Mariela Acuña Mora 

Patient empowerment during the transition to adulthood in young persons with chronic conditions 

Länk: https://gup.ub.gu.se/publication/300949 

Britt-Mari Gilljam, universitetslektor 

Barns delaktighet i pediatrisk vård - perspektiv, erfarenheter och möjligheter till förändring utifrån barn med långvarig sjukdom. 

Länk: https://www.avhandlingar.se/avhandling/41ce9291c3/

Miriam Pettersson, barnläkare och neonatolog 

Routine procedures in the care of the full-term newborn 

Länk: http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1507569&dswid=6832 

Carina Sjöberg, specialistsjuksköterska inom  anestesi 

Barncentrerat förhållningssätt i perioperativ vård 

Länk: https://www.avhandlingar.se/avhandling/b5bdbb0cad/ 

Gunilla Lööf

Web-based learning design in paediatric perioperative care
– the importance of including an educational
framework and children’s own perspectives

Länk 

bottom of page