top of page
Konferensen 2020 hölls helt digitalt och handlade om "Ungdomars delaktighet i hälso - och sjukvård.
Konferensen genomfördes av och med ungdomar. 
bottom of page