top of page
Marble Surface
NOBAB styrelse 2024

Ordförande

Ann Elmqvist Fridh

Enhetschef

Barnsjukvården

Skånes Universitetssjukhus

Lund/Malmö

Sekreterare / Webansvarig

Maria Attfors Östlind

Specialpedagog

Neurologisk Utredningsmottagning

Drottnings Silvias Barnsjukhus

Göteborg

Vice Ordförande

Sara Klaverdal

Leg. psykolog

Rehabkliniken med uppdrag  mot barnsjukvården.

Hallands sjukhus

Halmstad

Styrelseledamot

Charlotte Uggla

Universitetssjuksköterska/

specialistssk barn och ungdom

Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Stockholm

Styrelseledamot

Åsa Stålhane

Handläggare Barnrättsexpert

Sveriges kommuner och Regioner (SKR)

Stockholm

Styrelseledamot

Stefan Nilsson

Universitetslektor, docent

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet

Styrelseledamot

Jenny Glumoff

Föräldrarepresentant

Gävle

Suppleant

Beatrice Banian Lindberg

Anestesisjuksköterska

Barn PMI (Perioperativ medicin och intensivvård)

Huddinge sjukhus

Stockholm

Suppleant

Paul Castillo

Överläkare

Barn PMl (Perioperativ medicin och intensivvård). 

Astrid Lindgren /Karolinska

Stockholm

Suppleant

Nina Karmlid

Barnsjuksköterska

Barn- och ungdomsmedicinmottagningen, barndiabetesmottagningen

Skånes Universitetssjukhus

Lund

bottom of page