Marble Surface
NOBAB styrelse 2020

Ordförande

Ann Elmqvist Fridh

Enhetschef

Barnsjukvården

Skånes Universitetssjukhus

ann.elmqvist-fridh@skane.se 

Kassör 

Camilla Nordström

Föräldrarepresentant

Stockholm

camilla.nordstrom@skirner.se

Sekreterare

Cecilia Holmgren

Specialpedagog

Lekterapin Drottning Silvias Barnsjukhus

Göteborg

cissih59@gmail.com

Styrelseledamot

Greta Schibbye

Specialistsjuksköterska

Sachsska Barn - och ungdomssjukhuset

Södersjukhuset

Stockholm

greta@barnratt.nu

Styrelseledamot

Anna - Clara Rullander

Institutionen för omvårdnad

Umeå Universitet

anna-clara.rullander@umu.se

Suppleant

Stefan Nilsson

Universitetslektor, docent

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet

stefan.nilsson@gu.se

Styrelseledamot

Maria Attfors Östlind

Specialpedagog

Regionhabiliteringen

Drottnings Silvias Barnsjukhus

Göteborg

maria.attfors-ostlind@vgregion.se

Styrelseledamot

Charlotte Brattström

Områdeschef

Barnsjukvården

Skånes Universitetssjukhus 

charlotte.brattstrom@skane.se

Suppleant, webbredaktör

Cecilia Persson

Verksamhetsutvecklare

Barnsjukvården

Skånes Universitetssjukhus 

cecilia.c.persson@skane.se

Suppleant

Charlotte Uggla

Universitetssjuksköterska/

specialistssk barn och ungdom

Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Stockholm

charlotte.uggla@sll.se

NOBAB

NOBAB Sverige är en självständig ideell förening som arbetar för barns och ungas rättigheter och behov inom hälso- och sjukvård.
Föreningen ingår i ett Nordisk nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård  (Nordic network for children's rights and needs in health care) som bildades 1980.
NOBAB Sverige tillhör även ett europeiskt nätverk som arbetar för barns rättigheter inom sjukvård (EACH).

Organisationsnummer: 815201 - 3242

Fakturaadress: NOBAB Sverige

c/o Camilla Nordström

Bragevägen 32 B

182 64 Djursholm

Kontakt: info@nobab.se

© 2020 NOBAB