Marble Surface
NOBAB styrelse 2021

Ordförande

Ann Elmqvist Fridh

Enhetschef

Barnsjukvården

Skånes Universitetssjukhus

ann.elmqvist-fridh@skane.se 

Kassör 

Camilla Nordström

Föräldrarepresentant

Stockholm

camilla.nordstrom@skirner.se

Sekreterare

Charlotte Brattström

Områdeschef

Barnsjukvården

Skånes Universitetssjukhus 

charlotte.brattstrom@skane.se

Styrelseledamot, vice ordf

Greta Schibbye

Specialistsjuksköterska

Sachsska Barn - och ungdomssjukhuset

Södersjukhuset

Stockholm

greta@barnratt.nu

Styrelseledamot

Susann Swärd

Lenhovdavägen 58

352 71 Växjö

susann.sward@rattighetsfokus.se

Styrelseledamot

Maria Attfors Östlind

Specialpedagog

Regionhabiliteringen

Drottnings Silvias Barnsjukhus

Göteborg

maria.attfors-ostlind@vgregion.se

Styrelseledamot, webbredaktör

Cecilia Persson

Verksamhetsutvecklare

Barnsjukvården

Skånes Universitetssjukhus 

cecilia.c.persson@skane.se

Suppleant

Charlotte Uggla

Universitetssjuksköterska/

specialistssk barn och ungdom

Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Stockholm

charlotte.uggla@sll.se

Suppleant

Stefan Nilsson

Universitetslektor, docent

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet

stefan.nilsson@gu.se

Suppleant

Christian Sundberg

Kansliskrivargatan 20

752 57 Uppsala

schema.uas@gmail.com