top of page
NOBABs samarbeten 

NOBAB deltar i och samarbetar med olika nätverk och organisationer. 

EACH, European Association for Children in Hospital

 

 

Nätverket för barnkonventionen

fågel

Nätverket barnanpassad vård.

bottom of page