top of page
Barnrättslig grund

Här finns information om lagar, konventioner och standards som innehåller grundläggande riktlinjer för barn i hälso - och sjukvård. 

Under varje avsnitt finns också filmer om hur lagarna tillämpas.

bottom of page